Chuyên Khoa Xét Ngiệm

BS.Nguyễn Thị Phương Dung
Bác Sĩ Chuyên Sản - Phụ Khoa

  •      Sản
  • Bác Sĩ
  • Tiểu sử              BS.CKI Chuyên khoa sản – phụ khoa
  •           Số 132-134 Lý Thái Tổ, P.2, Q.3
  •