Chuyên Khoa Mắt

BS. Phạm Thị Bảy
BS. Chuyên Khoa Mắt

  •      Mắt
  • Bác Sĩ
  • Tiểu sử               BS. Chuyên khoa Mắt
  •           Số 132-134 Lý Thái Tổ, P.2, Q.3
  •  Thứ 2,3,4,5,6,7 ⇒ từ 7h30 đến 17h