BS Lê Thị Bích Nga

  • Chuyên khoa: Tai Mũi Họng
  • Học hàm: Thạc sĩ – Bác sĩ Tai Mũi Họng
  • Nơi khám: 132-134 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
  • Lịch khám: Từ thứ 2-7 => từ 7h30 đến 17h