Những phát hiện gây sốc: Những người lạc quan khó giảm cân và có tuổi thọ thấp

Không chỉ người lạc quan thì mới gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, những người hay lo nghĩ, người chậm chạp, người nóng tính, thiếu kiên nhẫn… cũng có những ảnh hưởng rất lớn về tình trạng sức khỏe khác. 1. Những người lạc quan có tuổi thọ thấp. Một nhà khoa học…