Chuyên Khoa Nội

Bs.CKI Nguyễn Thị Ngọc Oanh (Nội Tổng Quát)
Nguyên phó khoa khám bệnh BV Nguyễn Tri Phương

  •      Chuyên Khoa Nội
  • Bác Sĩ
  • Tiểu sử               Bs.CKI Nội tổng quát
  •           Số 132-134 Lý Thái Tổ, P.2, Q.3
  •  Thứ 2,3,4,5,6,7 ⇒ từ 7h30 đến 17h