• Đội ngũ Tiến Sĩ, Bác Sĩ trên 20 năm kinh nghiệm đã từng công tác tại các bệnh viện lớn như: Chợ Rẫy, Nguyễn Tri Phương, ĐHYD, Từ Dũ, Hùng Vương,…
  • Tất cả bác sĩ
  • Chuyên Khoa Mắt
  • Chuyên Khoa Nội
  • Chuyên Khoa Tai-Mũi-Họng
  • Chuyên Khoa Tim Mạch
  • Chuyên Khoa Xét Nghiệm

BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Giám Đốc Chuyên Môn
BS.CKI Nội Tổng Quát

BS Phạm Thị Bảy

Chuyên Khoa Mắt
BS.CKI Mắt

BS.Nguyễn Thị Phương Dung

Chuyên Khoa Sản
BS.CKI Chuyên Khoa Sản

BS.CK II Đỗ Thị Xuân Hương

Chuyên Khoa Nội
BS CKII Chuyên Khoa Nội

BS.CKI Võ Thị Liễu

Chuyên Khoa Tim Mạch
BS.CKI Chuyên khoa Tim Mạch

Ths.Bs Lý Nguyên Thạch

Chuyên Khoa Xét Nghiệm
Ths.Bs Chuyên Khoa Xét Nghiệm

BS Lê Thị Bích Nga

Chuyên Khoa Tai Mũi Họng
Ths.BS Tai Mũi Họng