Hiểu biết ung thư để cứu mình

TTO – Cho đến nay y học chưa thể giải thích hoàn toàn cơ chế bệnh ung thư và phương pháp điều trị còn đang tiếp tục được nghiên cứu để kéo dài cuộc sống bệnh nhân.Do vậy, chúng ta không nên quá tin vào những thông tin không chính thống qua Internet, người quen…